Ύδρας 9, Καβάλα, 2511 101736

Γενικά

Η ένταξη συστημάτων αυτόματου ελέγχου στις κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα (εφόσον οι ρυθμίσεις γίνουν σωστά) την ορθολογική και βέλτιστη χρήση των συστημάτων για θέρμανση, ψύξη, αερισμό και φωτισμό των κτιρίων, η οποία συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Οι αυτοματισμοί και οι ρυθμίσεις επιδρούν σημαντικά στην καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση συνθηκών άνεσης, ασφάλειας και οικονομικής λειτουργίας. Οι αυτοματισμοί μπορεί να είναι σχετικά απλοί (π.χ. θερμοστάτες χώρου και ηλεκτροβάνες ) χρησιμοποιώντας αναλογικό έλεγχο λειτουργίας.
Επειδή ο χρήστης είτε δεν γνωρίζει, είτε δεν μπορεί να εκτελέσει τις σύνθετες λειτουργίες των συστημάτων ελέγχου, η χρησιμοποίηση αυτοματισμών αντιμετωπίζει αυτό ακριβώς το θέμα. Η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των αυτοματισμών είναι η μετατροπή των συστημάτων σε πλήρως αυτόματα και εν συνεχεία σε «έξυπνα συστήματα» και κατ’ επέκταση των κτιρίων σε «έξυπνα κτίρια». Ο ψηφιακός έλεγχος είναι συνήθως βασικός για τη βελτιστοποίηση του συστήματος, αφού με αυτόν επιτυγχάνονται ρυθμίσεις υψηλής ακρίβειας με μικρή απόκλιση, σε σχέση με τον αναλογικό. Ένα τέτοιο έξυπνο σύστημα επιτυγχάνεται μέσω της τεχνολογίας KNX.

 

 

In.Te.REn

Τεχνικό γραφείο InTeREn Καβάλα - Φωτοβολταϊκά συστήματα - αυτόνομα φωτοβολταϊκά - συντήρηση φωτοβολταϊκών - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - ηλεκτρολογικές μελέτες - πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ενεργειακά πιστοποιητικά - έκδοση οικοδομικών αδειών - άδειες λειτουργίας καταστημάτων - ανακαινίσεις - ρυθμίσεις αυθαιρέτων - πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον - υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου - μελέτη θερμομόνωσης - Καβάλα       KNX Partner - KNX Συνεργάτης - Τεχνικό Γραφείο In.Te.REn Καβάλα - Δείτε την πιστοποίηση

Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας - Ανακαινίσεις - Ενεργειακές αναβαθμίσεις - Μελέτες - Αυτοματισμοί

Facebook

Επικοινωνία

Τεχνικό γραφείο In.Te.REn
 
Ύδρας 9 (2ος όροφος)
   Καβάλα, Τ.Κ. 65302
Τηλ & fax: 2511-101736
email: info@interen.gr
 website: www.interen.gr