Ύδρας 9, Καβάλα, 2511 101736
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Οι ανάγκες θέρμανσης του σχολικού συγκροτήματος καλύπτονταν από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης με 2 λέβητες-καυστήρες πετρελαίου με ονομαστικά στοιχεία 581kW και 350kW αντίστοιχα.  Με την ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση και αναβάθμιση του Γενικού Λυκείου Γυμνασίου στην Προσοτσάνη Δράμας το κτίριο τροφοδοτείται πλέον από έναν λέβητα-καυστήρα 350kW.

Εργασίες εγκατάστασης και δυνατότητες συστήματος

  • Προγραμματισμός, παραμετροποίηση εγκατάστασης
  • Καλωδίωση, πινακοποίηση και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης.
  • Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού προσαγωγής ώστε η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων να είναι η επιθυμητή. Τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για το τελικό αποτέλεσμα είναι η εξωτερική θερμοκρασία, η θερμοκρασία του λέβητα, η θερμοκρασία των χώρων.
  • Έλεγχος θερμοκρασίας λέβητα.
  • Προστασία λέβητα
  • Δυνατότητα και παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης, μηνύματα βλαβών, καταγραφή δεδομένων για αξιολόγηση και έλεγχο, γραφικές παραστάσεις και συγκρίσεις τιμών.
  • Δυνατότητα μελλοντικής τοποθέτησης και δεύτερης συμπληρωματικής πηγής θέρμανσης.
  • Ενσωματατωμένη επικοινωνία μέσω δικτύου KNX.

 

In.Te.REn

Τεχνικό γραφείο InTeREn Καβάλα - Φωτοβολταϊκά συστήματα - αυτόνομα φωτοβολταϊκά - συντήρηση φωτοβολταϊκών - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - ηλεκτρολογικές μελέτες - πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ενεργειακά πιστοποιητικά - έκδοση οικοδομικών αδειών - άδειες λειτουργίας καταστημάτων - ανακαινίσεις - ρυθμίσεις αυθαιρέτων - πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον - υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου - μελέτη θερμομόνωσης - Καβάλα       KNX Partner - KNX Συνεργάτης - Τεχνικό Γραφείο In.Te.REn Καβάλα - Δείτε την πιστοποίηση

Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας - Ανακαινίσεις - Ενεργειακές αναβαθμίσεις - Μελέτες - Αυτοματισμοί

Facebook

Επικοινωνία

Τεχνικό γραφείο In.Te.REn
 
Ύδρας 9 (2ος όροφος)
   Καβάλα, Τ.Κ. 65302
Τηλ & fax: 2511-101736
email: info@interen.gr
 website: www.interen.gr