Ύδρας 9, Καβάλα, 2511 101736
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Οι ανάγκες θέρμανσης της οικίας καλύπτονταν από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης της πολυκατοικίας με λέβητα-καυστήρα πετρελαίου. Με την τοποθέτηση της αντλίας θερμότητας η οικία  αυτονομήθηκε με δικό της σύστημα θέρμανσης.

Εργασίες εγκατάστασης και δυνατότητες συστήματος

 • Διαστασιολόγηση της αντλίας θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της οικίας και των Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ).
 • Αντικατάσταση των παλαιών σωμάτων και διαστασιολόγηση των νέων τύπου panel για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης.
 • Σχεδίαση του εσωτερικού δικτύου διανομής για την οικονομική και αθόρυβη λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης (άνοιγμα-κλείσιμο) της αντλίας θερμότητας για την παραγωγή ΖΝΧ και της θέρμανσης της οικίας από οποιοδήποτε σημείο μέσω internet και την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή Smart phone, i-phone κτλ...
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης αλλαγής της επιθυμητής εσωτερικής θερμοκρασίας της οικίας και των ΖΝΧ από οποιοδήποτε σημείο μέσω internet και την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή Smart phone, i-phone κτλ...
 • Δυνατότητα και παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης, μηνύματα βλαβών, καταγραφή δεδομένων για αξιολόγηση και έλεγχο, γραφικές παραστάσεις και συγκρίσεις τιμών.
 • Δυνατότητα αντιμετώπισης του βακτηρίου της λεγιονέλλας.
 • Δυνατότητα μελλοντικής διαχείρισης ηλιακών συλλεκτών.
 • Δυνατότητα μελλοντικής τοποθέτησης και δεύτερης συμπληρωματικής πηγής θέρμανσης.
 • Δυνατότητα καλύτερης λειτουργίας της αντλίας θερμότητας μέσω δεύτερης ενεργειακής πηγής (αντίσταση) που ενεργοποιείται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία.
 • Καταγραφή της ενέργειας που καταναλώνει η εγκατάσταση μόνο για την κάλυψη των θερμικών απωλειών και ΖΝΧ και ένδειξη αυτής μέσω οπτικοποίησης.

In.Te.REn

Τεχνικό γραφείο InTeREn Καβάλα - Φωτοβολταϊκά συστήματα - αυτόνομα φωτοβολταϊκά - συντήρηση φωτοβολταϊκών - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - ηλεκτρολογικές μελέτες - πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ενεργειακά πιστοποιητικά - έκδοση οικοδομικών αδειών - άδειες λειτουργίας καταστημάτων - ανακαινίσεις - ρυθμίσεις αυθαιρέτων - πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον - υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου - μελέτη θερμομόνωσης - Καβάλα       KNX Partner - KNX Συνεργάτης - Τεχνικό Γραφείο In.Te.REn Καβάλα - Δείτε την πιστοποίηση

Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας - Ανακαινίσεις - Ενεργειακές αναβαθμίσεις - Μελέτες - Αυτοματισμοί

Facebook

Επικοινωνία

Τεχνικό γραφείο In.Te.REn
 
Ύδρας 9 (2ος όροφος)
   Καβάλα, Τ.Κ. 65302
Τηλ & fax: 2511-101736
email: info@interen.gr
 website: www.interen.gr