Ύδρας 9, Καβάλα, 2511 101736
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης μέσω αυτοματισμών και υδραυλικών παρεμβάσεων σε λεβητοστάσιο εξαώροφης οικίας με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης διαχείρισης των ήδη εγκατεστημένων πηγών ενέργειας. (Λέβητας πετρελαίου, ήλιος, ηλεκτρική αντίσταση)


• Εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών άνεσης στους χώρους θέρμανσης μέσω χρονοπρογραμμάτων και παραμετροποίησης προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες επιθυμίες του πελάτη. Τοποθέτηση ενός επιπλέον ηλιακού συλλέκτη κενού στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση με στόχο την μεγαλύτερη εκμετάλλευση του ηλιακού δυναμικού της περιοχής, δίνοντας έμφαση στην προτεραιότητα για θέρμανση των ζεστών νερών χρήσης (boiler 300lt) και επιπλέον θέρμανση του buffer 1000lt παρέχοντας την δυνατότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή του ήλιου στην θέρμανση του ενδοδαπέδιου υποσυστήματος και επομένως της εξοικονόμησης της συνολικής ενέργειας. Για την αποφυγή και σπατάλη μεγάλων ποσοτήτων νερού και ενέργειας από τον κυκλοφορητή στο σύστημα ανακυκλοφορίας των ζεστών νερών χρήσης γίνεται έλεγχος μέσω του ελεγκτή που επιλέχθηκε. Επιπλέον και μέσω των δυνατοτήτων του ελεγκτή γίνεται περιοδικός έλεγχος για την αντιμετώπιση της λεγεωνέλλας.


• Οπτικοποίηση της μονάδας και τοποθέτηση web-server για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και εποπτεία του συστήματος από οποιοδήποτε σημείο με την χρήση smart-phones, tablets, PC, δίνοντας την δυνατότητα στον τελικό χρήστη δημιουργίας των επιθυμητών συνθηκών άνεσης και ευεξίας στον εσωτερικό χώρο από οπουδήποτε.

In.Te.REn

Τεχνικό γραφείο InTeREn Καβάλα - Φωτοβολταϊκά συστήματα - αυτόνομα φωτοβολταϊκά - συντήρηση φωτοβολταϊκών - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - ηλεκτρολογικές μελέτες - πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ενεργειακά πιστοποιητικά - έκδοση οικοδομικών αδειών - άδειες λειτουργίας καταστημάτων - ανακαινίσεις - ρυθμίσεις αυθαιρέτων - πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον - υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου - μελέτη θερμομόνωσης - Καβάλα       KNX Partner - KNX Συνεργάτης - Τεχνικό Γραφείο In.Te.REn Καβάλα - Δείτε την πιστοποίηση

Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας - Ανακαινίσεις - Ενεργειακές αναβαθμίσεις - Μελέτες - Αυτοματισμοί

Facebook

Επικοινωνία

Τεχνικό γραφείο In.Te.REn
 
Ύδρας 9 (2ος όροφος)
   Καβάλα, Τ.Κ. 65302
Τηλ & fax: 2511-101736
email: info@interen.gr
 website: www.interen.gr